woensdag 21 mei 2014

Goatcheese tartelettes

This time a very easy but very yummy recipe! Browsing through recipes on internet (Pinterest mainly ;) ) I got inspired and looked in the kitchen to see what was there.
Deze keer een heel makkelijk recept! Tijdens het rondkijken op internet (Pinterest he :P) kreeg ik inspiratie en dook de keuken in om te kijken wat we in huis hadden.I found:
Puff pastry
Fig confiture
Soft goatcheese already honey flavoured
Thyme (fresh, found in the garden ;) )
Balsamic vinegar

Ik vond:
Bladerdeeg
Vijgenjam

Zachte geitenkaas met honing
Tijm (vers, uit de tuin ;) )
Balsamico azijn


I started with preheating the oven at 200 degrees Celsius. Then I cutted the puff pastry in quarters and put them into a muffin tin for small muffins. In each of them I did half a tablespoon of fig confiture, a bit of goatcheese and a sprig of Thyme. After approximately 10 minutes in the oven, they are done. After baking I sprinkled a few drops of balsamic vinegar on each of the tartelettes (don't do this before baking, it will burn).
Ik begon met het voorverwarmen van de oven op 200 graden Celsius. De plakjes bladerdeeg sneed ik in vieren en drukte ze in een mini muffinvorm. In elk vormpje deed ik een halve eetlepel vijgenjam, een stukje geitenkaas en een takje tijm. Na ongeveer 10 minuutjes in de oven waren ze klaar. Na het bakken heb ik op ieder taartje een paar druppeltjes balsamico azijn gedruppeld (dit kan je beter niet voor het bakken doen, dan verbrandt het).Enjoy!
Eet smakelijk!

With love,
Liefs,
Irene

donderdag 15 mei 2014

Kingsday

Blogging has been a while.... Being graduated and looking for a job takes a lot of energy even although I do have a lot of spare time. I have found it hard to enjoy.
Het is al weer even geleden... Ondanks dat ik op het moment veel vrije tijd heb, kost het me veel energie om op zoek te zijn naar een baan en dus niet te weten waar ik aan toe ben.

For now I want to share with you my thrift finds from last Kingsday. I was very lucky and am ABSOLUTELY IN LOVE with everything pale pink at the moment ;).
Voor nu laat ik jullie toch nog eventjes mijn Koningsdag vondsten zien. Ik heb veel spulletjes gevonden die ik echt GEWELDIG vind. Al vind ik op het moment alles dat lichtroze is geweldig ;).


 {My treasures, mijn schatten}

These lovely pale pink bowls I bought for 1 euro each! And for the baking 'tin' in the back 3 euros. I was looking for bowls for a while and these are perfect to me. So in love ;).
De roze schaaltjes kocht ik voor slechts 1 euro per stuk en voor de bakvorm erachter 3 euro. Ik was al een tijdje op zoek naar nieuwe schaaltjes en deze zijn perfect voor mij. Zo blij :).

These tins are from House Doctor and I also bought these for 1 euro each! They are so lovely for putting in dried herbs or sachets of vanilla sugar! Looking forward to having my own kitchen to put them on a shelf for display :).
Deze blikjes zijn van House Doctor en kocht ik ook voor 1 euro per stuk. Ze lijken me zeer geschikt om gedroogde kruiden of zakjes vanille suiker in te bewaren! Ik kijk er zo naar uit om straks een echte eigen keuken te hebben en ze daar op een plankje uit te stallen :).

And this is absolutely one of my favorite finds ever! It is a crocheted shawl, which I think was hadmade. It is a lovely color taupe and will be perfect for a summer evening. For only 2 euros it was mine, how could I resist?
En dan deze super vondst! Het is een gehaakte sjaal en volgens mij zelfs handgemaakt. Hij is taupekleurig en perfect voor een mooie zomeravond. Voor 2 euro mocht ik 'm hebben, die kon ik toch niet laten liggen?

What did you find at Kingsday?
Hebben jullie nog iets leuks gevonden afgelopen Koningsdag?

With love,
Liefs,
Irene

dinsdag 18 februari 2014

And a new blanket

Ages ago I fell in love with the neat ripple pattern of Lucy from Attic24. However, I never started it... I couldn't decide on colours and fabric.
Heel lang geleden werd ik al verliefd op het keurig golf-patroon van Lucy van Attic24. Toch heeft het lang geduurd voordat ik er aan begon... Ik kon geen beslissing maken over het materiaal en de kleuren.

My first blanket was my very first crochet project and with this blanket I learned to crochet (also a pattern of Lucy by the way!). So yarn was bought at a budget store, just in the colours that were available. I love how this one turned out,  (And although it is not completely finished, I know it will be one day. Tucking in loose ends is not a hobby of mine ;).), however the quality of the yarn is not that high. Therefore I do not dare to use it  intensively, which is a shame really. 
Mijn eerste deken was ook mijn eerste haakproject en zo heb ik dus leren haken (ook een patroon van Lucy trouwens!). En omdat ik geen ervaring had, heb ik wol gekocht bij de Zeeman, gewoon om te oefenen. En dus in de kleuren die zij toen beschikbaar hadden. Ik vind hem geweldig geworden, (Hij moet nog afgewerkt worden, dat komt langzaamaan. Afwerken is niet echt mijn hobby ;). ), maar de kwaliteit van het garen is niet geweldig. Daarom durf ik de deken ook bijna niet te gebruiken, wat eigenlijk hartstikke zonde is.

Therefore, now about four years later I am a confident crocheter and I dared to start my second blanket with more expensive yarn :). Then the problem arose... Which brand and which colours should I choose? After looking around on the internet (blogs ofcourse), I decided to go with stylecraft special DK. But... there are more than 50 shades of this fibre! Luckily Deramores had an offer of a colourpack in the colours of Attic24, so my colour problem was solved! I ordered the package and started rippling!
Daarom, nu zo'n vier jaar later heb ik genoeg ervaring en zelfvertrouwen om het aan te durven kwaliteitsgaren te kopen :). Toen moest ik ineens wel een merk kiezen. Na wat internet onderzoek (blogs natuurlijk), koos ik voor Stylecraft special DK. En toen had ik ineens wel heel veel keus in kleuren (50+!)... (luxeproblemen hé ;) ). Gelukkig had Deramores een kleurenpakket samengesteld in de kleurtjes van Attic24 en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ik bestelde het pakket en begon met golven!
 


Look at all those colours! Lucy did a great job, didn't she? And it saves me a lot of doubting... :).
Heerlijke kleurtjes toch! Goed gedaan Lucy! En het scheelt mij een hoop getwijfel... :).


With love,
Liefs,
Irene

vrijdag 14 februari 2014

Dream catcher

Last week I showed a sneek peak of my hand-made (crocheted!) dream catcher and today I will show the finished version :).
Vorige week konden jullie al een sneek peak zien van mijn zelfgehaakte dromenvanger en vandaag dan de foto's van de dromenvanger nu hij helemaal af is :). 

And this is the result! I only used materials found around the house. When I'm at the beach I have a hard time not collecting sea shells and lovely branches, so there is enough around the house to work with ;). The little pink flower is a rose I made of Fimo clay. (Clearly taking pictures is a skill I have to work on.....)
The pattern comes from the book 'Kleurrijke cadeautjes haken' from Margriet De Muinck and the colour and decoration inspiration comes from this blogpost of Klein Zoet Geluk.
Dit is hem geworden! Ik heb alleen materiaal gebruikt wat we al in huis hadden. Als ik op het strand ben vind ik het erg moeilijk om geen schelpjes en takjes te verzamelen, dus er is altijd genoeg om mee te knutselen ;). Het roze stipje is een roosje dat ik maakte van Fimo klei. (Ik heb nog niet echt goede foto skills, dus heel zichtbaar is ie niet....)
Het patroon komt uit het boekje 'Kleurrijke cadeautjes haken' van Margriet De Muinck en de kleur- en decoratie inspiratie komt van deze blogpost van Klein Zoet Geluk.

Enjoy your valentines day!
Fijne valentijnsdag!

With love,
Liefs,
Irene

maandag 10 februari 2014

Wrist warmers

I have a thing for wrist warmers... I always have cold wrists and hands, but typing with gloves is not that easy ;). Therefore I have a whole bunch of them, and I even made some more! They are easy, quite fast projects which give you a chance to try out something new.
Ik heb iets met polswarmers... Ik heb altijd koude polsen en handen, maar typen met handschoenen aan is niet echt een succes ;). Daarom heb ik best al aardig wat polswarmers, en daar kwam dit leuke paar bij! Ze zijn makkelijk en aardig snel te maken en een leuke manier om nieuwe technieken uit te proberen.


The pattern comes from here and is a promotion pdf for a book. With this pattern I learned how to knit with more than one colour and with 4 needles. The wool came from a budget shop and this was a lovely project to learn new skills. I love how they suit my scarf, which was a gift from my cousin :).
Het patroon komt hier vandaan (Engels) en is een gratis uitgave ter promotie van een boek. Met dit patroon heb ik geleerd hoe ik met meer dan 1 kleur en met 4 naalden kan breien. De wol kwam van de Wibra (rood, roze, geel) en de Action (wit) (helaas pluist het wel heel erg). Dit was voor mij het ideale project om nieuwe technieken te leren. Daarnaast wilde ik graag iets maken dat bij mijn sjaal past :). With love,
Liefs,
Irene

donderdag 6 februari 2014

My dorm room

Last weekend there was a very nice sunshine in my dorm room so I decided to take some pictures of where I have lived for the past 7 years. Although I am looking forward to having my own place, I do like the way my room here is decorated. Be prepared for a lot of pictures!

Afgelopen weekend was er een heerlijk zonnetje, dus heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat foto's van mijn kamer (waar ik al 7 jaar woon) te maken. Ondanks dat ik uit kijk naar het hebben van een echt eigen plekje, ben ik heel erg blij met de inrichting van mijn studentenkamer. Bereid je voor op veel foto's!

Although there is not really a plan to my room, there are a lot of pastels as well as a lot of very bright colours. I try to not make it too bold, but sometimes it just happens. I do LOVE the combination of my bright duvet cover with the pink fluffy and rosy blanket. Above you see my very first crochet project. Still not completely finished but I am already very proud of it :). (See the bear in the big picture? It was a gift of my lovely friends when I graduated :) ).
  
Ondanks dat er niet echt een idee achter de inrichting zit, zijn er veel pastel kleuren en veel erg felle kleuren. Ik probeer om er geen kermis van te maken, maar dat is soms best lastig. Ik vind de combinatie van mijn felgekleurde dekbed met m'n pastelroze pluizige deken en mijn roosjes sprei echt GEWELDIG. Bovenin zie je mijn allereerste haakproject. Het is nog steeds niet af, maar ik ben er erg trots op :). (Zien jullie die beer in de grote foto? Dat was een cadeautje van mijn lieve vriendinnetjes toen ik afstudeerde :) ).

Having a picknick on my bed. It actually is a sleeper sofa, which has its advantages and disadvantages. I really like the tableware of Blond Amsterdam. It's very bright and cheerful (as is Oilily but unfortunately that's at my parents home at the moment).
Een picknick op mijn bed. Het is een slaapbank, wat zowel voor- als nadelen heeft. Ik vind het servies van Blond Amsterdam heerlijk vrolijk en kleurrijk (net als mijn Oilily trouwens, wat op het moment helaas bij mijn ouders staat).


Even more bright colours. This rack was made by my parents and is very useful for storing and displaying stuff. The lamp was an old one found on the attic of my parents and I redecorated it, the paintings I made myself. In the picture frame you see my dear little rabbit Anne, whom unfortunately died last year. I'm still missing her.
Nog meer kleurtjes. Dit rek is gemaakt door mijn ouders en heel handig om dingen op te bergen en tentoon te stellen. De lamp komt van de zolder van mijn ouders en heb ik opgeknapt, de schilderijen  heb ik zelf gemaakt. In het hartje zie je mijn lieve konijntje Anne, die helaas afgelopen jaar overleed. Ik mis haar nog steeds.

As I said, I also love pastels, so some corners of my room are more serene :). I also love the tableware of Pip Studio. This is only a selection of my collection, due to a lack of space, but I love looking at it every day.
Zoals ik al zei, hou ik ook erg van pastelkleuren, dus sommige hoekjes van mijn kamer zijn iets rustiger :). Ook het servies van Pip Studio is helemaal mijn smaak. Helaas heb ik niet heel veel ruimte, maar ik vind het heerlijk om er elke dag eventjes naar te kijken.

Even more pastels, mostly pink. It's not something I do on purpose but pale pink is still a favourite of mine. I love the poster, just a print found on the internet, but so true!
Also a sneek peek of my newly made dream catcher ;). 
Nog meer pastel, voornamelijk roze. Al dat roze was niet expres zo gepland, maar het is wel echt een favoriete kleur. Ook de poster vind ik geweldig, gewoon van internet geprint en een goede reminder!
Ook alvast een sneek peek van mijn nieuwe dromenvanger ;).

To conclude a picture of the dress I think I will be wearing at the graduation ceremony (although I graduated in Januari, the ceremony will not be untill March...). I still love the lace curtains, once bought at a sale at H&M.
Tot slot een foto van het jurkje dat ik waarschijnlijk aan trek naar de diploma uitreiking (ondanks dat ik al in januari afstudeerde is de ceremonie pas in maart...). Ik ben nog steeds heel erg blij met de vitrage, ooit eens gekocht in de uitverkoop bij H&M.

I'm very happy with the way my room is decorated and I hope I can make my future home as cosy as this one :). 
What do you think of my dorm room?
Ik ben erg tevreden met de inrichting van mijn kamer en hoop dat mijn toekomstige eigen plekje net zo thuis gaat worden als hier :). 
Wat vinden jullie van mijn kamer?

With love,
Liefs,
Irene

maandag 3 februari 2014

Action shoplog

Saturday I showed you my new craftsupplies.... Well when I had a look at the pattern I had in mind for the little skeins of cotton...I found out I need some more...
So back to the budgetshop! And of course I bought more than only the little skeins of wool ;).
 Zaterdag liet ik jullie mijn nieuwe knutselspulletjes van de Action zien... Toen pakte ik het haakpatroon er eens bij dat ik in gedachten had voor de bolletjes katoen...om tot de conclusie te komen dat het toch wel erg kleine bolletjes waren...
Dus terug naar de Action en dan kom je altijd terug met meer dan wat je van plan was ;).

I'm trying to crochet the little snails from 'amigurumi and mini's' (Tessa van Riet - Ernst) and I already love them :). Still have to find savety eyes, but hey I started crafting again!
Ik ben bezig de kleine slakjes uit 'amigurumi en mini's' (Tessa van Riet - Ernst) te haken en ik vind ze nu al leuk worden :). Ik moet nog wel even oogjes zoeken, maar ik ben weer begonnen!

I also found three (!) cookbooks at the budget store, which I could not resist. So later on a review on them, stay tuned!
Ik kwam deze schattige kookboekjes tegen en ik moest ze gewoon alle drie (!) meenemen. Ze waren E0.99 per stuk, dus dat viel gelukkig mee :). Binnenkort een review, dus blijf meelezen :).

And finally some licorice and easter decorations. I know it's not easter yet, but hey, I resisted the dancing and cobling chicken! And what can I say, some girls crave chocolate, I need licorice ;).
 Tot slot nog alvast wat paasdecoratie en een zak drop. Ik weet dat pasen nog ver weg is, dus ik heb heel netjes de geweldige dansende en kakelende kip laten staan ;). Drop vind ik dan weer wat moeilijker te weerstaan (moeilijker dan chocola zelfs ;) ).

So a very short update on my unexpected shopping spree :). Later this week I have planned to give a tour through my students room. The sun was shining lovely last weekend, so I made a lot of pictures, and I already started to say goodbye to my room since I'm no longer a student ;).
Dit was dus even een korte update van mijn onverwachte Action bezoek :). Later deze week heb ik een rondleidinkje door mijn studentenkamer gepland. Afgelopen weekend scheen de zon heerlijk naar binnen, dus heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om even wat foto's te maken. Eigenlijk ben ik al begonnen afscheid te nemen van mijn kamertje, nu ik geen student meer ben ;).

Enjoy your week! With love,
Fijne week! Liefs,
Irene